ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
  2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.whakhor.ac.th
  3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 032-820105
  4. ร้องเรียนทาง Facebook โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
  5. ร้องเรียนผ่าน Google Form
*** คลิกที่ลิ้งค์ (ตัวสีน้ำเงิน) ได้เลยครับ/ค่ะ