กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวประเทืองทิพย์ ศรีสุวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0893238728