กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายฉลองชัย ละม้าย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0853507197