กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพีระพันธ์ คีรีศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0941382182