ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่