ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 2 คน คือ
เบอร์ 1 นายทนงศักดิ์ คล้ายมงคล นักเรียนชั้นม.4
เบอร์ 2 นายจิรายุทธ แดงเวชงาม นักเรียนชั้นม.5
โดย...ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 คือ นายทนงศักดิ์ คล้ายมงคล
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,17:03   อ่าน 806 ครั้ง