ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่าย "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สดใส"
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย "พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สดใส" ให้กับนักเรียนระดับชั้นม.1-ม.6 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายขจรศักดิ์ นาคบาตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
..กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี..
และโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,16:52   อ่าน 825 ครั้ง